كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید
شرح وظایف رئیس امورمالی

1- تهیه وتدوین صورت های مالی بیمارستان
2- نظارت مستمر بر عملیات امور مالی- محاسباتی
3- نگهداری وتنظیم حسابهای بیمارستان بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی
4- ارائه گزارش های مالی به موسسات اعتباری و بانک ها جهت اخذ تسهیلات و همچنین صورت های مالی برون سازمانی
5- نگهداری وتحویل وجوه نقد ،سپرده واوراق بهادار ونظارت بر وصول به موقع درآمدها
6- پی گیری و به روز رسانی مانده حساب های سنواتی
7- شناسایی و نگهداری حساب درآمد ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های بیمارستان